Reklamacije

Preuzeli ste kupljeni proizvod, ali primjećujete da je oštećen? Obratite nam se!

Ako niste zadovoljni robom kupljenom u Roberto online shopu, imate pravo na reklamaciju u zakonskom roku. Samo nam pošaljite e-mail s napomenom REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br.narudžbe) na robertoroberto881@gmail.com.

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 30 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

U kojem roku mogu uložiti reklamaciju na naručeni proizvod?

Reklamaciju ste dužni uložiti u zakonskom roku.

Ako primijetim da je proizvod koji sam kupio/la oštećen, mogu li ga vratiti?

Ako niste zadovoljni robom kupljenom u Roberto online shopu, imate pravo na reklamaciju u zakonskom roku. Samo nam pošaljite e-mail s napomenom REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br.narudžbe) na robertoroberto881@gmail.com

U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 30 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.